Sau khi phương án được phê duyệt , Ahome sẽ thay mặt các nhà thầu cấp 1 báo giá từng hạng mục theo đơn giá thị trường cộng định mức lãi 5% và phí quản lý nhà thầu.